KAGOSHIMA SHI Chinese restaurant list

aoiyukioto
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 890-0082 Japan
5.0
Home Page
anzuhitoshikaori
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 892-0841 Japan
5.0
shoukagotsutsunochoujou
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 890-0045 Japan
4.6
manseienhonten
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 890-0062 Japan
4.6
Home Page
hira hira
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 890-0073 Japan
4.6
rairai
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 890-0056 Japan
4.5
ryuubouchuubou kagoshimashi sennichimachi
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 892-0843 Japan
4.5
momozonoshuka
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 891-0175 Japan
4.5
waraifukusono
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 892-0871 Japan
4.5
taiwanbishoku・ajibi
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 892-0842 Japan
4.5
chuugokushukakanton
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 890-0054 Japan
4.5
roushanhai kaorikura
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 891-0143 Japan
4.5
rintan ichitsubobou
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 892-0842 Japan
4.4
Home Page
chuugokuryourishuumi
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 892-0805 Japan
4.3
ajinoshichichoume
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 892-0847 Japan
4.3
Creative Chinese Restaurant Saburo-Aoki
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 892-0844 Japan
4.3
Home Page
shoukagotsutsunochoujou kishabamise
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 890-0054 Japan
4.2
kiyomiken
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 892-0843 Japan
4.2
gyouzanooushou kishabamise
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 890-0056 Japan
4.1
Home Page
nagaduki
KAGOSHIMA SHI KAGOSHIMA 892-0844 Japan
4.0
 •  
 • 2
 • 3
 • 4
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • >