YOKOHAMA SHI Chinese restaurant list

chuugokuryouriumiou
YOKOHAMA SHI KANAGAWA 226-0003 Japan
5.0
nangokushuka yokohamaten
YOKOHAMA SHI KANAGAWA 220-8601 Japan
5.0
Home Page
tenjourou
YOKOHAMA SHI KANAGAWA 230-0051 Japan
5.0
gokuu
YOKOHAMA SHI KANAGAWA 771-1261 Japan
4.8
shanhaishuka gaku (honkakuchuukaryouriten)
YOKOHAMA SHI KANAGAWA 253-0082 Japan
4.8
ku^rin
YOKOHAMA SHI KANAGAWA 230-0051 Japan
4.7
chuugokuryouri sairyuu
YOKOHAMA SHI KANAGAWA 220-8501 Japan
4.6
Home Page
chuukaryouri katsu
YOKOHAMA SHI KANAGAWA 230-0063 Japan
4.5
Home Page
tenryuuhanten
YOKOHAMA SHI KANAGAWA 422-8063 Japan
4.5
chuugokuryouri 「karyuu」
YOKOHAMA SHI KANAGAWA 220-8522 Japan
4.5
Home Page
ootorihanahantenhinomise
YOKOHAMA SHI KANAGAWA 234-0051 Japan
4.4
chaini^zuresutoran・o^kura
YOKOHAMA SHI KANAGAWA 078-3621 Japan
4.2
Home Page
chuukaryourijunkaorinakan
YOKOHAMA SHI KANAGAWA 245-0012 Japan
4.2
Home Page
chuuka marusen
YOKOHAMA SHI KANAGAWA 230-0051 Japan
4.2
kouen
YOKOHAMA SHI KANAGAWA 220-0012 Japan
4.2
Home Page
tairiku
YOKOHAMA SHI KANAGAWA 220-0011 Japan
4.2
daiichitei
YOKOHAMA SHI KANAGAWA 231-0066 Japan
4.2
Home Page
chuukaryouri juuyoshicharou CIALsakuragichoumise
YOKOHAMA SHI KANAGAWA 770-0004 Japan
4.2
Home Page
hi珍樓 横濱本店( heichinrou)
YOKOHAMA SHI KANAGAWA 354-0045 Japan
4.2
Home Page
juuyoshihantenshinkankoshitsuresutoran
YOKOHAMA SHI KANAGAWA 733-0813 Japan
4.1
Home Page